Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém +36(30)269 1207 kormendi.peter@khkepviselo.hu

Apró betűk helyett – amit a K&H vállalkozói biztosításról tudni érdemes

apró betűk helyett – amit a K&H vállalkozói biztosításról tudni érdemes
Gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás
előnyeit, legjobb tulajdonságait emelik ki. A termék megvásárlásának, vagy a szolgáltatás
igénybevételének lehetnek olyan feltételei is, amelyek ugyan olvashatóak a termékleírásban, de nem
szembetűnőek, esetleg csak a nehezen érthető jogi szövegben, a leírás végén van rájuk utalás.
Azért készítettük ezt a tájékoztató anyagot, hogy segítsünk Önnek kérdések és válaszok formájában
érthetőbbé tenni a fontosabb tudnivalókat a K&H vállalkozói biztosítással (KVB) kapcsolatban.
miért hasznos Önnek a K&H vállalkozói biztosítás?
A K&H vállalkozói biztosítást úgy alakítottuk ki, hogy az a gazdaság különféle területein tevékenykedő
vállalkozások biztosítási kockázatainak széleskörű fedezetére szolgáljon. Azokat a biztosítási fedezeteket
foglaltuk egy csomagba, melyeket ügyfeleink a leggyakrabban keresnek. Így egyetlen biztosítási szerződés
megkötésével sokszínű biztosítási terméket vásárolhat.
milyen vállalkozásoknak érdemes K&H vállalkozói biztosítást kötni?
A terméket a maximálisan 2 milliárd forint éves árbevétellel, illetve 300 millió forint teljes vagyonértékkel
rendelkező vállalkozások saját és idegen tulajdonú vagyontárgyainak biztosítására, valamint üzemszüneti,
felelősségi, szállítmány kockázatainak biztosítására ajánljuk.
milyen vállalkozások nem vehetik igénybe a K&H vállalkozói biztosítást?
Az alábbi tevékenységek bármelyikét folytató vállalkozások nem vehetik igénybe a K&H vállalkozói
biztosítást (KVB):
időszakosan (szezonálisan) működő kereskedés,
vegyszerraktározás
piaci árus, vásározó vállalkozás
diszkó, játékterem-üzemeltetés
használtcikk kiskereskedés
zálogház, ékszerbolt-üzemeltetés
nem működő panzió, szálloda és egyéb vendéglátó ipari egység
melyek a K&H vállalkozói biztosítás előnyei?
gyorsan és egyszerűen megkötheti
A K&H vállalkozói biztosítás megkötése a K&H bankfiókjaiban csupán perceket vesz igénybe. A
standardizált kockázatokból álló feltételrendszer gyorsan áttekinthető, és a szükséges biztosítási védelmet
egyszerűen összeállíthatja.
megfelelő a vállalkozói hitel igényléséhez
Vállalkozói hitel igénylése esetén a hitelező pénzintézet feltételként vagyonbiztosítási szerződés
megkötését írja elő. A K&H vállalkozói biztosítás megfelel a hitelintézetek előírásainak, elfogadják
vagyonbiztosításként.
megfelelő bérelt ingatlanhoz
Bérelt épületben vagy telephelyen működő vállalkozást a bérbeadó az épület, telephely
vagyonbiztosításának, vagy bérlői felelősségbiztosításának megkötésére kötelezi. A termékben
lévő vagyon-, illetve bérlői felelősségbiztosítás megfelelő fedezetet biztosít erre a célra.
milyen alap- és kiegészítő biztosítások köthetők?
A termék alapbiztosítása mellé szabadon választható kiegészítő biztosítások is köthetők.
alapbiztosítás
tűz- és elemi károkra szolgáló vagyonbiztosítás
o tűzkárok (tűz, elektromos tűz, robbanás, összeroppanás, villámcsapás, ismeretlen közlekedési
eszköz ütközés, légijármű-ütközés, füst, hő és korom)
o földmozgás-károk (földrengés, földcsuszamlás, föld- és kőomlás, ismeretlen üreg beomlása)
o viharkárok (vihar, a szélviharral együtt járó csapadék - eső, hó, jég - által okozott károk)
o jégeső, hónyomás okozta károk
o vízkárok (árvíz, felhőszakadás, vezetéktörés, technológiai vezetéktörés, automata tűzoltó-
berendezés - sprinkler - törése)
o üvegtörés (a biztosított épület beépített üvegezésében, nyílászárók üvegezésében, az üvegfelületen
lévő dekoráció, védőfólia kárai)
kiegészítő biztosítások
betöréses lopás- és rablásbiztosítás
o tárgyi eszközök, készletek, készpénz, és rongálási károk fedezetére
irodai és kereskedelmi elektronikus berendezés biztosítás
o az alapbiztosításban biztosított eseményeken túl rövidzárlat és a kezelési hibák okozta károk
fedezetére
vandalizmus okozta károk biztosítása
o céltalan rongálás miatt keletkezett károkra, melyeket az elkövető a biztosított vagyontárgyak
megrongálásával idézett elő
vakolatkárok biztosítása
o viharkárok és a természetes vizek által okozott károk fedezetére, amelyek az épületek, építmények
külső vakolatában, vakolati rendszerében, burkolatában és festésében keletkeztek
tetőbeázási-károk biztosítása
o a tetőn és a panelhézagokon keresztüli az egyszerű csapadék okozta beázási károk fedezetére
különleges üvegek üvegtörés-biztosítása
o a törés vagy repedés következtében keletkezett károkra, amelyek az épület, épületszerkezeti
üvegekben (bérelt épület esetén is), berendezések üvegezésében keletkeztek
üzemszünet biztosítás
o adózás előtti nyereség és az állandó költség biztosítására
szállítmánybiztosítás
o saját vagy idegen tulajdonú árukészletben
o saját gyártású kész- és félkész termékekben
o idegen tulajdonú, javításra átvett vagyontárgyakban a saját tulajdonú (bérelt vagy lízingelt)
gépjárművel végzett belföldi szállítás során a Magyarország területén bekövetkezett károk
fedezetére
általános és épülethasználói felelősségbiztosítás
o vállalkozási és épülethasználói minőségben szerződésen kívüli harmadik személynek okozott
felelősségi károk fedezetére szolgáló biztosítás
munkáltatói felelősségbiztosítás
o alkalmazottait ért munkabaleset miatt bekövetkezett kártérítési kötelezettség fedezetére
termékfelelősség-biztosítás
o termék importálói, forgalmazói, gyártói minőségben okozott személysérüléssel járó vagy dologi
károk fedezetére