Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém +36(30)269 1207 kormendi.peter@khkepviselo.hu

Baleseti halál esetére szóló kollektív (csoportos) kiegészítő biztosítás különös feltétele 2014/kbh

érvényes: 2013. október 25. Baleseti halál kiegészítő biztosítás különös feltétele
1
BALESETI HALÁL ESETÉRE SZÓLÓ KOLLEKTÍV (CSOPORTOS) KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁS
KÜLÖNÖS FELTÉTELE 2014/KBH
I. Általános rendelkezések
1. Az itt nem szabályozott kérdésekben a K&H Biztosító Zrt. Kollektív (csoportos) kockázati élet-,
baleset- és egészségbiztosítási szerződéseinek általános feltételeit (a továbbiakban általános
feltételek) is alkalmazni kell. Jelen feltételeket és az általános feltételeket a biztosítási
szerződésre együtt kell értelmezni és alkalmazni.
2. Jelen feltételekben meghatározott baleseti halál, mint biztosítási esemény bekövetkezése esetén
az adott biztosított vonatkozásában a teljes szerződés (fő- és kiegészítő biztosítás) megszűnik.
II. Biztosítási esemény
1. Biztosítási esemény a Biztosítottat a biztosítás tartama alatt ért baleset, ha a baleset
következtében a baleset megtörténtétől számított egy éven belül meghal.
2. A kiegészítő biztosítás szolgáltatása balesetből származó egy éven belül bekövetkező haláleset,
mint biztosítási esemény bekövetkezésekor válik esedékessé.
3. A biztosítási esemény bekövetkezésének időpontja a baleset időpontja.
III. Biztosítási összeg
A baleseti halál esetére szóló biztosítási összeget a biztosítási szerződés tartalmazza.
IV. A Biztosító szolgáltatása
1. A balesettől számított egy éven belül a balesetből kifolyólag bekövetkező halál esetén a Biztosító
a biztosítási esemény időpontjában hatályos biztosítási szerződésben rögzített biztosítási
összeget fizeti ki.
2. A haláleseti kifizetésbe a Biztosító az ugyanazon esemény miatt baleseti maradandó rokkantsági
és égési sérülés szolgáltatásként általa kifizetett összeget beszámítja.
V. A kárigény bejelentése, a Biztosító teljesítésének esedékessége, a teljesítéshez szükséges
dokumentumok
A Biztosító az általános feltételek XIX. pontjában foglaltak szerint jár el.