Körmendi Péter, K&H Biztosító Helyi Képviselő Veszprém +36(30)269 1207 kormendi.peter@khkepviselo.hu

Csoportos kockázati életbiztosítás – kiegészítő fedezetek rövid ismertetése

K&H Biztosító Zrt. Csoportos kockázati életbiztosítás - kiegészítő fedezetek rövid ismertetése 2011.01.01
Csoportos kockázati életbiztosítás - kiegészítő fedezetek rövid ismertetése
Kockázati élet (haláleseti térítés):
Halál esetén téríti a biztosítási összeget a megnevezett kedvezményezetteknek vagy ennek
hiányában az örökösöknek.
Házastársra vonatkozó kockázati élet (haláleseti térítés):
A főbiztosított házastársának halál esetén téríti a biztosítási összeget a megnevezett
kedvezményezetteknek vagy ennek hiányában az örökösöknek.
Baleseti halál:
Balesetből bekövetkező halál esetén téríti a Kockázati élet összegen felül a biztosítási összeget a
megnevezett kedvezményezetteknek vagy ennek hiányában az örökösöknek.
Teljes és végleges baleseti rokkantság
Baleset miatt bekövetkezett teljes és végleges rokkantság esetében csak a szerződései
feltételekben tételesen felsorolt esetek – a biztosító a biztosítási összeget téríti.
Baleseti rokkantság
Baleset miatt bekövetkezett rokkantság esetében a biztosító a biztosítási összeg egészségkárosodás
mértékének megfelelő százalékát téríti. A biztosító az ajánlaton jelzett %-os (pl. 20%) mérték alatt
nem térít, illetve egyes változatokban (pl. 1-9%) között csak egy kisebb fix összeget térít. Az
egészségkárosodás mértékét a feltétel alapján a biztosító orvosa állapítja meg.
Kórházi napi térítés (Választás szerint csak baleseti vagy általános):
Betegség vagy baleset esetén téríti annyiszor a napi biztosítási összeget, ahány napot a kórházban
fekvőbetegként gyógykezelték, (de legfeljebb 90 napot).
A napitérítést kétféle önrésszel választható: levonásos és eléréses. A levonásos önrész esetében a
biztosító az ajánlatban megjelölt számú naptól az elbocsátás napjáig bezárólag térít. Az eléréses
önrész esetében a biztosító, amennyiben a kórházban fekvőbeteg gyógykezelési napok száma
(folyamatosan) meghaladja az ajánlatban megjelölt számú napot, akkor visszamenőlegesen az első
naptól kezdve térít.
Műtéti térítés (Választás szerint csak baleseti vagy általános):
Az orvos által végzett műtétek (kisebb beavatkozások kivételével) esetén a biztosítási összeg adott
műtéthez meghatározott százalékát téríti a biztosító.
Csonttörés, csontrepedés:
Röntgen-lelettel igazolt csonttörés, csontrepedés esetén téríti a biztosítási összeget, balesetenként
egyszer (függetlenül attól, hány helyen történt csonttörés).
Égési sérülés:
Az égés területi nagyságának és mélységének függvényében a biztosítási összeg meghatározott
százalékát téríti a biztosítás (kivéve a kisebb égési rüléseket illetve egyes kisebb %-os sérülésekre
fix összegű térítés jár).
Kritikus betegségek:
Szívinfarktus, rosszindulatú daganat, agyér katasztrófa vagy krónikus veseelégtelenség
diagnosztizálása, illetve bekövetkezése esetén téríti a biztosítási összeget egyszer, és ezzel a
biztosítási szerződés ezen része meg is szűnik.
K&H Biztosító Zrt. Csoportos kockázati életbiztosítás - kiegészítő fedezetek rövid ismertetése 2011.01.01
TB I-II. rokkantság: A TB I-II. rokkantsági fokról szóló OOSZI határozat alapján téríti a biztosítási
összeget.
Keresőképtelenségi napi térítés (Választás szerint csak baleseti vagy általános):
Betegség vagy baleset esetén téríti annyiszor a napi biztosítási összeget, ahány napot a egészségi
állapotromlás miatt keresőképtelen állományban tölt, (de legfeljebb 100 napot).
A napitérítést levonásos önrésszel választható. A levonásos önrész esetében a biztosító az ajánlatban
megjelölt számú naptól az elbocsátás napjáig bezárólag térít.
Néhány biztosítási esemény kizárás a esik, amelyek pl. összefüggnek olyan eseményekkel mint pl.
szándékos cselekedetek (pl. öngyilkosság), háborús események, nukleáris erő, előző betegségek
vagy balesetek következménye, a kockázatviselés kezdetét követő két hónapon belüli haláleset.
Baleseti kockázatok esetén lehetőség van a biztosítási védelem hatályának korlátozására kizárólag
munkahelyi balesetekre, ezzel a díj mérséklésére, illetőleg a biztosítási összeg növelésére.
Munkahelyi baleset az olyan baleset, amely a biztosítottat a foglalkosa körében végzett
tevékenysége zben vagy azzal összefüggésben éri. Nem számít munkahelyi balesetnek az
engedély nélkül gzett munkával okozati összefüggésben bekövetkezett baleset, továbbá a
munkahelyre, illetve az onnan történő hazautazás.
Baleseti halál és baleseti rokkantság esetén lehetőség van a biztosítási védelem hatályának
korlátozására kizárólag közlekedési balesetekre, ezzel a díj mérséklésére, illetőleg a biztosítási
összeg növelésére.
Közlekedési balesetnek minősül a biztosítottat ért baleset abban az esetben, ha a biztosított
gyalogosként, jármű vezetőjeként vagy utasaként szenved balesetet. Nem minősül közlekedési
balesetnek:
a) a gyalogost érő olyan baleset, amelynek bekövetkeztében semmilyen mozgó jármű nem hatott
közre,
b) a kerékpárost érő olyan baleset, amelyben más jármű vagy gyalogos közlekedése nem hatott
közre,
c) a jármű utasát ért olyan baleset, amely nem a jármű vagy más jármű haladásával, illetve
megállásával összefüggésben következett be.